כתף

כתף
כַּתָּףm. (preced.) carrier, porter. Tosef.Ber.II, 7. Kel. XXVI, 5 עור הכ׳ the hide which the porter uses to protect his clothes. Y.Kidd.II, beg.62a ע״ר הכ׳ on the testimony of the carrier (that delivered the goods); a. e.Pl. כַּתָּפִים, כַּתָּפִין. Y.M. Kat. III, 82b bot.; Y.Ber.III, 6a top נמסר לכ׳ when the corpse has been given over to the pall-bearers. Y.Shebi.VIII, 38b (read:) החמרין הכ׳ וכל העושין בשביעית שכרןוכ׳ the drivers and porters and all employees in the Sabbatical year take their wages in fruits of that year (v. Tosef. ib. VI, 26); a. e.שבח המגיע לכ׳ an improvement touching the carriers, i. e. an increase of the value of the crop, opp. to an increase of the value of the land. B. Kam.95b; B. Mets.15b; a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • כתף גברית — משענת, תמיכה, כתף לבכות עליה {{}} …   אוצר עברית

 • כתף — 1 v. הושם על הכתף, נישא על השכם, הושען על הכתף, הוגבה, הורם, נישא, נסח 2 v. לשים על הכתף, לשאת על השכם, להשעין על הכתף, להגביה, להרים, לשאת, לסחו 3 צד, קצה, שפה, פינה, גבול, סוף, אג 4 שכם, פרק הזרו …   אוצר עברית

 • כתף אל כתף — התאחדו, עשו יד אחת {{}} …   אוצר עברית

 • כתף בקר — חלקי הבשר שמעל הרגליים הקדמיות של הבקר {{}} …   אוצר עברית

 • כתף לבכות עליה — אוזן קשבת, תמיכה נפשית {{}} …   אוצר עברית

 • כתף-ההר — צלע ההר, גבעה {{}} …   אוצר עברית

 • טיל כתף — טיל הנורה ממשגר הנישא על כתף החייל היורה {{}} …   אוצר עברית

 • משיכת-כתף — אמירת לא או הבעת אדישות באמצעות הנעת הכתף כלפי מעלה {{}} …   אוצר עברית

 • נתן כתף — הטה שכם, בא לעזרה {{}} …   אוצר עברית

 • סרט-כתף — סרט דק הנענד על הכותפות במדים כציון למקצוע החייל {{}} …   אוצר עברית

 • Годер, Шмуэль — Шмуэль Годер ивр. שמואל גודר‎; Самуил Давыдович Городецкий Дата рождения 1917 год(1917) Место рождени …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”